Takaisin
Kalasatamassa aloitettiin yli tuhannen asunnon rakentaminen ja edistettiin katujen, puistojen ja aukioiden rakentamista vuonna 2023

Kalasataman alueella toteutettiin runsaasti katuja ja perusrakenteita, uutta raitiotiereittiä sekä asuntorakentamista kuluneen vuoden aikana.

 

Alueella edistettiin kuluvana vuonna runsaasti perusrakenteita ja meneillään olevia pidempiä hankkeita. Haastavasta yleistilanteesta huolimatta asuntorakentaminen oli alueella aktiivista.

”Kalasatamassa käynnistettiin jopa yli 1 000 asunnon rakentaminen, mikä on Helsingin kaupungin mittapuulla suuri määrä”, toteaa Miikka Hakari, Kalasataman alueen projektinjohtaja Helsingin kaupunginkanslialta. Hän kertoo, että vapaarahoitteisten asuntojen rakentamisessa on näkynyt jonkin verran varovaisuutta.

Asuntojen rakentamista ja yleisalueiden edistämistä

Uuteen asuinalueeseen Nihtiin Kalasataman eteläkärkeen muuttavat ensimmäiset asukkaat vuonna 2024, jolloin valmistuu viisi uutta taloa ja käynnistää myös uusien talojen rakentaminen. Aktiivisinta asuinrakentaminen on tällä hetkellä Verkkosaaren pohjoisosassa.

Redin katolle valmistuu joulukuussa 2023 asunnoista koostuva Visio-tornitalo, jonne asukkaat muuttavat vuoden 2024 alussa. Tekeillä oleva toimistiloista koostuva Horisontti puolestaan valmistuu vuonna 2025.

Suuria infratöitä edistetään alueella koko ajan, Hakari kertoo. Kalasatamasta Pasilaan -raitiotien rakentaminen jatkuu, ja se kulkee valmistuessaan pohjois-eteläsuunnassa aina Nihdistä Hermannin rantatietä pitkin Pasilaan. Raitiovaunuliikennöinti käynnistyy syksyllä 2024.

Hermanninrannan asemakaava on lainvoimainen, ja sen katuja ja esirakentamista suunnitellaan parhaillaan. Alueen asuntojen, koulun ja päiväkodin rakentamisen on määrä alkaa vuonna 2026.

Myös Laajasaloon johtavan Kruunusillat -hankkeen rakentaminen eteni kuluvana vuonna. Raitiovaunuliikenne ja sillat otetaan käyttöön vuonna 2027.

 

Kalasataman alueella edistettiin useita asuinrakennushankkeita vuonna 2023. Kuva: Helsingin kaupunki

 

Uusia palveluita alueelle

Alueen palvelukattaus laajenee tulevien vuosien aikana. Hermanninrantaan sijoitetaan Kalasataman toinen koulu, Sompasaaren päiväkodin toiminta alkaa tammi-helmikuussa 2024, ja Nihdin päiväkoti on määrä ottaa käyttöön alkuvuonna 2025.

Kalasatamalaiset saavat käyttöönsä oman kirjaston, jonka avajaisia vietetään 15. tammikuuta 2024 kauppakeskus Redissä.

 

”Kalasatamassa käynnistettiin jopa yli 1 000 asunnon rakentaminen, mikä on Helsingin kaupungin mittapuulla suuri määrä.”

– Miikka Hakari, Kalasataman alueen projektinjohtaja, Helsingin kaupunginkanslia

 

Suvilahden tapahtuma-alueen edistäminen on viivästynyt asemakaavasta tehdyistä valituksista johtuen. Alueelle rakennetaan muun muassa tapahtumakeskus Suvilahti Event Hub, joka kattaa tapahtumatila 50 000 km2 muun muassa tapahtuma-, elokuva- ja tv-tuotanto-, toimisto-, hotelli- ja ravintolatiloja. Alueen kehittäminen on osa Helsingin kaupunkistrategian tavoitetta luoda Suvilahdesta elämyksellinen keskus, jossa kulttuuri ja vapaa-aika ovat vahvasti läsnä. Alueen rakentaminen aloitetaan aikaisintaan vuoden 2024 loppupuolella.

Syyskuussa 2023 julkistettiin kaksi uutta ympäristötaideteosta Sompasaareen osana kaupungin vuonna 2016 järjestämää taidekilpailua. Toinen sijaitsee Aallonhalkoja-kadun aukiolla ja toinen Loviseholminpuistossa, jonka uudet rakenteet valmistuvat kesällä 2024.

Kalasataman palvelu 2 Oy:n viimeinen yhteispiha Sompasaaressa valmistui vuonna 2023. Palveluyhtiöiden omistukseen ja asukkaiden käyttöön tulevan yhteiskerhotilan suunnittelu on käynnissä, ja sen rakentaminen on määrä aloittaa vuonna 2024. Tilan suunnittelusta vastaa AOR Arkkitehdit Oy, ja se sijoitetaan Kalasataman puiston eteläkulmaan, Koksikadun ja Parrulaiturin risteykseen.