Takaisin
Kalasatamasta Pasilaan -hanke lisää kestävän liikkumisen mahdollisuuksia ja parantaa kaupunkirakennetta

Kalasataman varrelle nousee tulevina vuosina uusien asuintalojen lisäksi raitiolinjayhteys Nihti–Kalasataman keskus–Vallilanlaakso–Pasila. Osana hanketta jalankulkua ja pyöräilyä myös helpotetaan ja ympäristön viihtyvyyttä parannetaan reitin varrella.

 

Kalasataman ja Pasilan välille on ollut vuodesta 2022 lähtien rakenteilla uusi raitiotieyhteys. Perushankkeen lisäksi alueella parannetaan katuympäristöä eli jalankulku- ja pyöräilyolosuhteita. Kalasataman alueella katuja ja viherympäristöjä kehitetään muun muassa Sörnäistenniemessä, Sompasaaressa ja Verkkosaaressa.

Tulevina vuosina Kalasatama muodostaa tiiviin kaupunkialueen osana kantakaupunkia, ja uuden yhteyden valmistuttua Kalasatamasta pääsee Pasilaan 15 minuutissa.

”Alue tarvitsee korkealaatuisen joukkoliikennejärjestelmän ollakseen toimiva ja viihtyisä alue kaikille kaupunkilaisille”, kertoo projektipäällikkö Niina Salojärvi Kalasatamasta Pasilaan -hankkeesta.

Tavoitteena luotettava joukkoliikenne ja kestävät liikkumismuodot

Kalasatamasta Pasilaan -hankkeen takana ovat Sörkän spora- ja Karaatti-allianssit sekä näiden tilaajat Helsingin kaupunki ja Kaupunkiliikenne Oy (entinen HKL).

Uusi raitiotie lisää Salojärven mukaan joukkoliikenteen luotettavuutta ja kapasiteettia. Helsinki tavoittelee kokonaisuudessaan aluerakennetta, joka tukee kestäviä kulkumuotoja – esimerkiksi Vallilanlaaksoon rakennetaan polkupyöräilybaana, joka mahdollistaa nopean pyöräliikenteen. Raitiotie myös kasvattaa joukkoliikenteen esteettömyyttä ja saavutettavuutta.

Ympäristötavoitteet ohjaavat hankkeen rakentamista.”Kalasatamasta Pasilaan -hankkeella on kunnianhimoiset ympäristö- ja vastuullisuustavoitteet, ja rakentamista on suunniteltu niin, että se aiheuttaa mahdollisimman vähän haittoja lähiympäristölle”, Salojärvi sanoo.

Kalastamasta Pasilaan -hanke toimii vastuullisuuden parantamisen pilottialustana. Hankkeessa keskitytään erityisesti elinkaarivaikutusten pienentämiseen, kiertotalouteen, työmaan haittavaikutusten lieventämiseen ja sidosryhmien osallistumismahdollisuuksien kehittämiseen.

Kehittämistä asukkaita ja ympäristöä kuunnellen

Rakentaminen on käynnissä tällä hetkellä koko hankealueella. Tämän vuoden aikana valmistuu raitiotiejärjestelmä Pasilassa ja lisäksi Kalasataman osuus lähes kokonaan.

”Rakennustyöt Kalasataman alueella ovat edenneet suunnitelmien mukaisesti”, kertoo tuotantopäällikkö Sami Kari Destiasta, joka on yksi Sörkän Spora -allianssin palveluntuottajista. Karin mukaan tällä hetkellä alueella rakennetaan muun muassa rata- ja pintarakenteita sekä suojaputkituksia. Keväästä vuoden loppuun saakka alueella asennetaan teknisiä järjestelmiä ja ajolankoja raitiovaunuille.

 

”Alue tarvitsee korkealaatuisen joukkoliikennejärjestelmän ollakseen toimiva ja viihtyisä alue kaikille kaupunkilaisille.”

– Niina Salojärvi, projektipäällikkö, Kalastamasta Pasilaan -hanke

 

Palautetta hankkeesta ja sen etenemisestä kalasatamalaiset voivat antaa eri kanavia pitkin. Salojärvi kertoo, että hankkeesta vastaanotetaan palautetta päivittäin, pääosin sosiaalisen median kautta. ”Vastaamme asukkaiden palautteisiin, ja ne johtavat usein myös toimenpiteisiin”, sanoo Salojärvi. Tähän mennessä palautetta on tullut esimerkiksi rakennustyöhön liittyvän opastuksen, työmaavalaistuksen tai väylien kunnossapidon tehostamisesta.

Kari pitää uutta raitiolinjaa myönteisenä lisäyksenä kalasatamalaisten näkökulmasta. ”Valmistuttuaan yhteys Kalasatamasta Pasilaan on aivan viimeisen päälle”, Kari toteaa.

 

Uuden raitiolinjan on määrä valmistua elokuussa 2024. Hankkeen Facebook-sivuilta löytyy ajankohtaista tietoa hankkeesta ja sen etenemisestä.