Info

 

Kalasataman alueella toimii kaksi palveluyhtiöitä, Kalasataman Palvelu Oy ja Kalasataman Palvelu 2 Oy. Niiden tarkoituksena on rakennuttaa, omistaa, hallinnoida ja ylläpitää asemakaavojen mukaisia yhteispihatontteja, yhteiskerhotiloja sekä maantasoisia autopaikkatontteja.

image-433

Lähteet

Helsingin karttapalvelut: https://kartta.hel.fi/

Palvelukartta: https://palvelukartta.hel.fi/fi/

Kalasataman alueelliset palveluyhtiöt Kalasataman Palvelu Oy ja Kalasataman Palvelu 2 Oy toteuttavat omilla palvelualueillaan neljää palvelukonseptia.

 

Kalastaman Palvelu Oy vastaa Sörnäistenniemen ja Kyläsaaren alueista, Kalasataman Palvelu 2 Oy vastaa Sompasaaren, Nihdin ja Verkkosaaren alueista sekä muista rakenteille tulevista alueista.

Palveluyhtiöiden vastuualueet yhteispihojen osalta on jaettu siten, että Kalasataman Palvelu Oy hallinnoi ja huoltaa Sörnäistenniemen yhteispihoja ja Kalasataman Palvelu 2 Oy Sompasaaren ja Verkkosaaren yhteispihoja. Yhteispihat ovat kaikkien alueen asukkaiden käytettävissä, ja niiden tarkoituksena on helpottaa asukkaiden tutustumista toisiinsa sekä lisätä yhteisöllisyyttä Kalasataman alueella.

Palveluyhtiöt ovat toteuttamassa Kalasataman asukkaille myös yhteiskerhotiloja, jotka täydentävät talojen omia yhteistiloja ja antavat mahdollisuuden monimuotoiseen ja yhteisölliseen harrastus- ja muuhun toimintaan.

Kalasataman alueportaali Fisuverkko.fi on tarkoitettu alueen asukkaille. Sieltä löytyvät palveluyhtiön tiedotteet, yleistietoa palveluyhtiöstä palveluineen sekä tietoa ja linkkejä Kalasatamasta yleisesti.

Lisäksi Kalasataman Palvelu Oy hallinnoi maanpäällisiä pysäköintipaikkoja Kyläsaarenkujalla.

Lue lisää palveluyhtiöiden toiminnasta sekä vastuualueista Kalasataman palveluyhtiöiden yhteisestä palveluyhtiöoppaasta ja Kalasataman palveluyhtiöiden lyhyestä palveluyhtiöoppaasta.

Kalasataman Palvelu Oy

 

Vuonna 2011 perustetun Kalasataman Palvelu Oy rakennuttaa, omistaa, hallinnoi ja ylläpitää asemakaavojen mukaisia yhteispihatontteja, yhteiskerhotiloja sekä maantasoisia autopaikkatontteja sopimusalueella 1. Lisäksi toimialaan kuuluu fisuverkko.fi-portaalin ylläpito yhdessä Kalasataman Palvelu 2 Oy:n kanssa.

Y-tunnus: 2409063-7

Osoite: Valimotie 9-11, 00380 Helsinki

Puh: +358 10 228 2000

 

Asiakaspalvelu: Retta Palveluyhtiöt
[email protected]

 

Toimitusjohtaja: Jari Paavilainen, [email protected], +358 10 228 2000

Isännöitsijä: Joonas Siponen, [email protected], +358 10 228 2000

image-432

Kalasataman Palvelu 2 Oy

 

Vuonna 2017 perustetun Kalasataman Palvelu 2 Oy rakennuttaa, omistaa, hallinnoi ja ylläpitää asemakaavojen mukaisia yhteispihatontteja, yhteiskerhotiloja sekä maantasoisia autopaikkatontteja sopimusalueilla 2 ja 3. Lisäksi yhtiö osallistuu fisuverkko.fi-portaalin ylläpitoon yhdessä Kalasataman Palvelu Oy:n kanssa.

Y-tunnus: 2831391-4

Osoite: Valimotie 9-11, 00380 Helsinki

Puh: +358 10 228 2000

 

Asiakaspalvelu: Retta Palveluyhtiöt
[email protected]

 

Toimitusjohtaja: Jari Paavilainen, [email protected], +358 10 228 2000

Isännöitsijä: Joonas Siponen, [email protected], +358 10 228 2000

Yhteispihat

 

Yhteispihat ovat kaikkien, nimetyissä kortteleissa asuvien perheiden ja henkilöiden käytettävissä. Niiden tarkoituksena on helpottaa asukkaiden tutustumista toisiinsa ja lisätä yhteisöllisyyttä Kalasataman alueella.

image-457

Alueportaali

 

Palveluyhtiöiden tiedotteet, tietoa alueen palveluista ja tulevaisuudesta sekä taloyhtiöitä koskevat toiminnot kuten tilojen vuokrauskalenterit löytyvät Fisuverkon alueportaalista.

image-450

Yhteiskerhotilat

 

Kalasatamassa alueen asukkaat pääsevät tapaamaan toisiaan sekä toteuttamaan ideoitaan yhteisiin kerhotiloihin. Palveluyhtiöiden hallinnoimmat kerhotilat tarjoavat mahdollisuuksia yhteiseen tekemiseen ja itsensä toteuttamiseen.

image-1518

Jätehuolto

 

Kalasatamassa on käytössä uudenlainen, innovatiivinen putkikeräysjärjestelmä. Se edustaa alan huipputeknologiaa: jätteet kulkevat maanalaista putkistoa pitkin keräysasemalle, josta ne jatkavat matkaansa kierrätykseen tai poltettaviksi.

Jätteitä varten on viisi eri luukkua: yksi biojätteelle, yksi paperille, yksi kartongille, yksi sekajätteelle ja yksi muovipakkauksille. Täyttöluukusta mahtuu kerrallaan korkeintaan yksi 20 litran pussi.

Putkikeräysjärjestelmän avulla alueen huoltoliikennettä on saatu vähennettyä ja asuinympäristö pysyy turvallisempana ja viihtyisämpänä. Järjestelmän toiminnasta vastaa Kalasataman jätteen putkikeräys Oy.

Lue lisää Kalasataman alueen jätehuollosta

Kalasataman alueen termistö

Kalasataman alueella on käytössä oma alueportaali, Fisuverkko. Palveluyhtiöiden tehtävänä on ylläpitää ja uudistaa Fisuverkkoa. Sivustolla esiintyvistä palveluista ja niiden toimivuudesta vastaavat palveluntarjoajat itsenäisesti.

Alueportaali muodostuu kahdesta osasta:

1. www.fisuverkko.fi, alueportaalin julkinen ja kaikille avoin osuus

  • palveluyhtiön tiedotus
  • yleistietoa palveluyhtiöstä ja sen palveluista
  • tietoa ja linkkejä Kalasataman palveluihin, toimijoihin ja rakentamiseen ja tulevaisuuteen liittyen

2. Taloyhtiö.info, taloyhtiökohtainen salasanasuojattu taloportaali

  • palveluyhtiön tiedotus talohallituksille ja asukkaille
  • taloyhtiön sisäinen tiedotus asukkaille ja osakkaille
  • talon omien asiakirjojen sisäinen jakelu
  • talokohtaisesti käytettävissä olevia lisätoimintoja kuten yhteisten tilojen varaukset, pelastussuunnitelman verkkoversio, asumisen sähköiset oppaat, ja niin edelleen

Kalasataman alueelliset palveluyhtiöt Kalasataman Palvelu Oy ja Kalasataman Palvelu 2 Oy toteuttavat omilla palvelualueillaan neljää palvelukonseptia. Kalasataman Palvelu Oy vastaa Sörnäistenniemen ja Kyläsaaren alueista, Kalasataman Palvelu 2 Oy vastaa Sompasaaren, Nihdin ja Verkkosaaren alueista.

Taloyhtiö.info on taloyhtiökohtainen, salasanasuojattu taloportaali.

Portaalin kautta hoidetaan muun muassa palveluyhtiöiden tiedotus talohallituksille ja asukkaille, taloyhtiöiden sisäinen tiedotus asukkaille ja osakkaille sekä talon omien asiakirjojen sisäinen jakelu.

Talokohtaisesti käytössä saattaa olla lisätoimintoja kuten yhteistilojen varaukset, pelastussuunnitelman verkkoversio, asumisen sähköiset oppaat tai muuta vastaavaa.

Palveluyhtiöt tuottavat Kalasataman asukkaille yhteiskerhotiloja, jotka täydentävät talojen omia yhteistiloja ja antavat mahdollisuuden monimuotoiseen ja yhteisölliseen harrastus- ja muuhun toimintaan.

Kalasataman Palvelu Oy hallinnoi ja huoltaa Sörnäistenniemen yhteispihoja ja Kalasataman Palvelu 2 Oy Sompasaaren ja Verkkosaaren yhteispihoja. Yhteispihat ovat kaikkien alueen asukkaiden käytettävissä, ja niiden tarkoituksena on helpottaa asukkaiden tutustumista toisiinsa ja lisätä yhteisöllisyyttä Kalasataman alueella.

Yhteystiedot

 

Täältä löydät paitsi palveluyhtiöiden yhteystiedot, myös muita tarpeellisia puhelinnumeroita ja linkkejä alueen toimijoiden sivuille.

image-459

Usein kysytyt kysymykset

Fisuverkko.fi -alueportaali on tarkoitettu Kalasataman osakasyhteisöjen ja asukkaiden käyttöön, josta löytyy tietoa Kalasataman palveluyhtiöihin liittyen sekä yleistä tietoa Kalasatamasta.

Kalasataman alueen imujätepisteiden ja kierrätyshuoneiden hallinnoinnista vastaa Kalasataman jätteen putkikeräys Oy.

Lue lisää Kalasataman alueen jätehuollosta.

Oikeus yhteiskerhotilojen varaukseen on taloyhtiöillä ja niiden asukkailla/osakkailla, jotka ovat liittyneet joko Kalasataman Palvelu Oy:seen tai Kalasataman Palvelu 2 Oy:seen.

Yhteiskerhotilojen tarkoituksena on täydentää alueen kerhotiloja ja toiminnallisuuksia. Suunnitteilla on muuntojoustavia tiloja, jotka soveltuvat erilaisiin tapahtumiin ja tilaisuuksiin. Lisäksi yhteiskerhotilan yhteyteen on suunnitteilla ravintola, joka palvelisi yhteiskerhotilatoimintaa.

Ensimmäinen yhteiskerhotila on suunnitteilla Koksikadun ja Parrulaiturin kulmaukseen ja sen osalta hankesuunnitelma on valmis. Kerhotilan rakentaminen arvioidaan alkavan aikaisintaan vuoden 2024 alkupuolella. Palveluyhtiöt tiedottavat prosessin etenemisestä.

Kalasataman Palvelu Oy vastaa Sörnäistenniemen alueella seitsemästä (7) yhteispihasta ja Kalasataman Palvelu 2 Oy vastaa Sompasaaressa kahdeksasta (8) ja Verkkosaaren eteläosassa kahdesta (2) yhteispihasta. Lisäksi Verkkosaareen on tulossa vielä ainakin kolme (3) yhteispihaa.

Löydät lisätietoa yhteispihoista sekä yhteispihakartat Yhteispihat-sivulta.

Yhteispihoihin liittyvistä vikailmoituksista vastaa huoltoyhtiö Kiinteistöhuolto MAK Oy.

Yhteystiedot:

Asiakaspalvelumme auttaa sinua numerossa: 020 7303300. Asiakaspalvelu on avoinna arkisin klo 8.30–16.00. Voit olla meihin yhteydessä myös sähköpostitse: [email protected]

Toimistoaikojen ulkopuolella sinua palvelee huoltopäivystys 24/7, jonka tavoitat samasta numerosta: 020 7303300.

Yhteispihalle ei saa istuttaa tai laittaa viljelylaatikoita ilman palveluyhtiön suostumusta.

Palveluyhtiö suosittelee, että yhteispihojen hankinnoista tehdään taloyhtiön toimesta ehdotus, jotta palveluyhtiö voi arvioida laajemmin hankintatarpeen.

Ei voi, koska yhteispihojen käyttöoikeus on yhtiökohtainen.