Yhteiskerhotilat

 

Kalasatamassa alueen asukkaat pääsevät tapaamaan toisiaan sekä toteuttamaan ideoitaan yhteisiin kerhotiloihin. Palveluyhtiöiden hallinnoimmat yhteiset kerhotilat tarjoavat mahdollisuuksia yhteiseen tekemiseen ja itsensä toteuttamiseen.

image-1518

Palveluyhtiöt tuottavat Kalasataman asukkaille yhteiskerhotiloja, jotka täydentävät talojen omia yhteistiloja ja antavat mahdollisuuden monimuotoiseen ja yhteisölliseen harrastus- ja muuhun toimintaan.

 

Yhteiskerhotiloista on päätetty jo asemakaaviossa, jonka mukaan jokaiselle asuintontille tulee toteuttaa tietyn kokoisia yhteisiä tiloja harraste- ja kokoontumiskäyttöön. Yhteiskerhotiloissa voidaan järjestää esimerkiksi alueen asukkaiden yhteisiä kokouksia tai vaikkapa kesäjuhlia. Tilat tarjoavat mahdollisuuksia myös esimerkiksi lasten harrastuksiin ympäri vuoden.

 

Sauna ja muita ajanviettomahdollisuuksia

Kerhotilat ovat dynaamiset ja muokattavissa tarpeen mukaan, jotta niitä voidaan käyttää mahdollisimman moneen tarkoitukseen. Kerhohuoneiden yhteyteen avataan myös saunatilat asukkaiden yhteiseen käyttöön. Lisäksi yhteiskerhotilan yhteyteen on suunnitteilla ravintola, joka palvelisi yhteiskerhotilatoimintaa.

 

Yhteiskerhotilojen rakentaminen

Ensimmäinen yhteiskerhotila on suunnitteilla Koksikadun ja Parrulaiturin kulmaukseen ja sen osalta hankesuunnitelma on valmis. Kerhotilan rakentaminen arvioidaan alkavan aikaisintaan vuoden 2024 alkupuolella. Palveluyhtiöt tiedottavat prosessin etenemisestä.

 

Ajankohtaista

 

Palveluyhtiöt tiedottavat toiminnastaan ja ajankohtaisista asioista, jotka koskevat alueen asukkaita. Tältä sivulta löytyy tietoa siitä, mitä muutoksia ja uusia mahdollisuuksia asumiseen on tulossa.

image-119

Info

 

Kalasataman alueella toimii kaksi palveluyhtiöitä, joiden tarkoituksena on rakennuttaa, omistaa, hallinnoida ja ylläpitää asemakaavojen mukaisia yhteispihatontteja, yhteiskerhotiloja sekä maantasoisia autopaikkatontteja.

image-433

Yhteispihat

 

Yhteispihat ovat kaikkien, nimetyissä kortteleissa asuvien perheiden ja henkilöiden käytettävissä. Niiden tarkoituksena on helpottaa asukkaiden tutustumista toisiinsa ja lisätä yhteisöllisyyttä Kalasataman alueella.

image-436