Takaisin
Talot taiteena Kalasatamassa

Junonkatu tulvii valoa ja väriä marraskuussa kahden illan aikana, kun taiteilija Anne Roininen toteuttaa yhdessä Antareksenkatu kolmen ja Junonkatu neljän asukkaiden kanssa kerrostalojen kokoisen valotaideteoksen. Kaupunkimaisema elää ja talojen arkkitehtuuri muuttaa muotoaan talojen asukkaiden valitsemien valojen avulla. Myös arkielämä vaikuttaa teokseen: nukkumaanmenoajat, juhlat ja televisioillat saattavat muuttaa sen valojen vivahteita. Vaikuttava teos on mittakaavaltaan suuri, mutta samalla ihmisläheinen taide-elämys kaikille alueella liikkuville ja sen tekemiseen osallistuville. Jokaisen valon takana on inhimillisiä valintoja, mieltymyksiä, mielentiloja ja tarinoita. 

Taiteilija Anne Roininen on yhdessä kollegoidensa Mikki Noroilan, Johanna Lapinleimun ja Teo Mattilan kanssa keskustellut talojen asukkaiden kanssa heidän valomieltymyksistään ja sitten toteuttaneet nämä valoideat. Tapahtumailtoina asukkaat laittavat valot päälle sovittuun aikaan ja teos on valmis talon hohtaessa sen asukkaiden valitsemissa väreissä.

Teoksen suunnitellut taiteilija Anne Roininen tekee konsepteihin perustuvia tilallisia teoksia. Hänen materiaalipankkinsa on laaja ja vaihtelee valoista, painotuotteista ja autoista ihmisten kanssa keskusteluun. Roininen on toteuttanut teoksen tätä ennen useassa talossa Suomessa ja ulkomailla ja lopputulos on joka kerralla erilainen. Teoksen juuret ovat Porissa, missä Roininen toteutti taiteilija Anna Turusen kanssa vastaavia teoksia jo vuosikymmen sitten.

Tapahtumassa käytetään vähän sähköä kuluttavia valonlähteitä ja sen ajaksi sammutetaan runsaasti muita kotien valoja. Myös teosta katsomaan tulleiden ihmisten asunnot pimenevät käynnin ajaksi. Käynti tapahtumassa voi siis olla suorastaan energiateko. Energiakriisiä ja ruuhkaa vastaan kannattaa taistella myös tulemalla paikalle jalkaisin, julkisilla tai pyörällä. Parkkipaikat ovat vähissä, eikä teoksen katsominen autosta käsin ole mahdollista.

Teos on nähtävissä Antareksenkatu kolmen ja Junonkatu neljän kohdalla ja lähiympäristössä 18.–19.11. Klo 16–20. Tapahtuma on maksuton ja sen tuottaa Suomen valotaiteen seura FLASH. Se on osa Kalasataman ympäristötaidehanketta.

****

Houses as art in Kalasatama

Junonkatu is flooded with light and color during two evenings in November, when the artist Anne Roininen together with the residents of Antareksenkatu three and Junonkatu four creates a light art work the size of apartment buildings. The urban landscape comes to life and the architecture of the houses changes its shape with the help of the lights chosen by the residents of the houses. Everyday-life also affects the work: bedtimes, parties and TV nights may change the nuances of its lights. The impressive work is large in scale, but at the same time a humane art experience for everyone who moves around the area and participates in its creation. Behind every light are human choices, preferences, states of mind and stories.

The artist Anne Roininen, together with her colleagues Mikki Noroila, Johanna Lapinleimu and Teo Mattila, has talked with the residents of the houses about their lighting preferences and then implemented these lighting ideas. On event nights, the residents turn on the lights at the agreed time, and the work is finished with the house glowing in the colors chosen by its residents.

Anne Roininen, the artist who designed the work, makes spatial artworks based on concepts. Her material bank is extensive and varies from lights, prints and cars to conversations with people. Roininen has realized the piece before in several houses in Finland and abroad, and the end result is different each time. The roots of the work are in Pori, where Roininen realized similar works with the artist Anna Turunen a decade ago.

Low-consumption light sources are used in the event, and many other lights in homes are turned off during it. The apartments of the people who come to see the work will also be dark during the visit. A visit to the event can therefore be an act of energy-saving. You should also fight against the energy crisis and rush by getting there on foot, by public transport or by bike. There are few parking spaces, and viewing the work from the car is not possible.

The work can be seen at Antareksenkatu three and Junonkatu four and in the surrounding area on November 18–19, from 16:00 to 20:00. The event is free and is produced by the Finnish light art society FLASH.