Takaisin
Kilpailu Kalasataman palveluyhtiöiden yhteiskerhotilasta päättynyt, AOR Arkkitehdit Oy suunnittelee rannan läheisyyteen nousevan rakennuksen

Kalasataman palveluyhtiöt ovat päättäneet kilpailun alueelle rakennettavan yhteiskerhotilan rakennuksen suunnittelusta. Yhteiskerhotilojen pääsuunnittelijaksi valittiin AOR Arkkitehdit Oy, jonka ehdotus ”Talas” osoittautui kehityskelpoisimmaksi ja arkkitehtonisesti sopivimmaksi vaihtoehdoksi.

 

Koksikadun ja Parrulaiturin risteykseen nousevan yhteiskerhotilan suunnittelusta järjestetty kilpailu on päättynyt. Tilat tulevat Kalasataman palveluyhtiöiden osakasyhteisöjen ja asukkaiden käyttöön. Ehdotukset otettiin vastaan elokuussa 2022, ja päätös voittajasta tehtiin lokakuussa.

Kaikki kutsukilpailuun tuotetut arkkitehtuuriehdotukset olivat arviointiryhmän mukaan laadukkaita ja Kalasataman ympäristöön sopivia. 

”Kaikki ehdotukset olivat arkkitehtuuriltaan korkealaatuisia ja pitkälle vietyjä,” kertoo Matias Murole, Kalasataman Palvelu Oy:n hallituksen asukasjäsen ja Kalasataman asukas.

Kaupunkikuvaan sopivaa suunnittelua

Murole oli mukana arkkitehtuurikilpailun arviointiryhmässä ja kertoo, että arvioinnissa painotettiin muun muassa julkiselle arkkitehtuurille tyypillisiä elementtejä. Arviointikriteerit kattoivat toiminnalliset ominaisuudet, kokonaisratkaisun toimivuuden, sisä- ja ulkotilojen käytettävyyden, toimivuuden ja viihtyisyyden sekä sisätilojen kalustettavuuden ja muunneltavuuden eri toimintoihin. Lisäksi arvioitiin kaupunkikuvaa ja arkkitehtuuria sekä arkkitehtonista kokonaisratkaisua.

”Julkinen rakennus on aina kaupunkikuvallisesti näkyvä elementti, joten sen arkkitehtuurilla on suuri merkitys”, hän huomauttaa.

Kaupunkikuvallisten arvojen lisäksi rakennustekniset asiat olivat tärkeässä asemassa arvioinnissa. Rakennus sijaitsee suoraan meren läheisyydessä, mikä asettaa omat vaatimuksensa materiaaleille ja elinkaarikestävyydelle. Voittajaratkaisussa oli huomioitu sääolosuhteet ja rakennuksen huollettavuus hyvin, Murole painottaa.

Arviointiryhmän mukaan AOR Arkkitehdit Oy:n ehdotus oli samalla sekä helposti lähestyttävä että arkkitehtonisesti vaikuttava. Ulko- ja sisätilat soveltuvat hyvin niille tarkoitettuun käyttöön.

 

”Julkinen rakennus on aina kaupunkikuvallisesti näkyvä elementti, joten sen arkkitehtuurilla on suuri merkitys.”

– Matias Murole, Kalasataman asukas ja Kalasataman Palvelu Oy:n hallituksen asukasjäsen

 

Arviointiryhmä painotti myös elinkaariajattelua ehdotusten arvioimisessa. ”Pohdimme, pystyykö tilaa käyttää mahdollisesti muuhunkin kuin sen alkuperäiseen käyttötarkoitukseen tulevaisuudessa,” hän kertoo. Modulaarisen rakenteensa ansiosta rakennusta voi kehittää jatkossa monipuolisesti.

Lämmin ja kutsuva puuarkkitehtuuri

Kilpailussa oli tiukat raja-arvot esimerkiksi tontin koon ja pinta-alan suhteen, minkä ansiosta ehdotetut suunnitelmat olivat monessa suhteessa samankaltaisia. Talas-suunnitelma, kuten muutkin ehdotukset, olivat puurakenteisia ja huomioivat näin hyvin Hiilineutraali Helsinki 2030 -tavoitteen.

Murole kertoo, että voittajatyössä on alueen kannalta historiallista tuntua. ”Ratkaisu on makasiinimainen, mikä sitoo sen mukavasti alueella aikoinaan sijainneisiin huoltorakennuksiin ja sopii hyvin yhteiskäyttöiselle rakennukselle.”

”Rakennuksen yksinkertainen ja lämmin puuarkkitehtuuri vetosi meihin, ja yksityiskohdat kuten pitkät räystäät, olivat piste i:n päällä”, Murole tiivistää.

Yhteiskerhotilan jatkosuunnittelu on määrä saada päätökseen vuoden 2023 aikana. Yhteiskerhotila nousee valmistuessaan Koksikadun ja Parrulaiturin risteykseen osaksi Kalasataman puistoa.