Takaisin
Helsingin kaupunki pohtii historiallisen Hanasaaren voimalaitoksen tulevaisuutta yhdessä kaupunkilaisten kanssa

Helsingin kaupungilla on parhaillaan meneillään selvitystyö käytöstä poistetun Hanasaaren voimalaitoksen jatkosuunnitelmista.

Vuonna 1974 valmistunut ikoninen Hanasaaren voimalaitos hakee uutta muotoaan. Helen vetäytyy parhaillaan voimalasta, ja kaupunki selvittää rakennuksen tulevaisuutta, jotta se vastaisi myös alueen asukkaiden ja kaupunkilaisten toiveita.

Kaupunki tekee alueen teknisten selvitysten lisäksi selvitystöitä sen suhteen, mihin käyttötarkoituksiin rakennus voisi tulevaisuudessa taipua. “Haluamme tietää, mitä kaupunkilaiset ajattelevat voimalaitoksesta ja mitä mahdollisuuksia se voisi tarjota”, sanoo voimalaitoshankkeesta vastaava projektinjohtaja Päivi Hietanen Helsingin kaupunkiympäristön toimialalta.

 

Selvitystyötä monesta eri näkökulmasta

Hietanen kertoo, että voimalaitoksen visiotyö pitää sisällään kolme tasoa. Rakennus itse on kulttuurihistoriallisesti merkittävä, yksi arkkitehti Timo Penttilän päätöistä. Siksi myös sen tulevaa käyttöä on suunniteltava yhteiskunnallisesta näkökulmasta.

Tämän lisäksi Hanasaari on Hietasen mukaan itsessään kiinnostava alue lähellä keskustaa. ”Alue on valtavassa murroksessa, ja voimalan ympäristöä kehitetään”, Hietanen huomauttaa. Hanasaareen suunnitellaan uusia asuntoja 4 500 ihmiselle, ja Suvilahti muotoutuu tulevina vuosina. Suvilahteen kaavailtu Suvilahti Event Hub -tapahtumakeskus vahvistaa toteutuessaan alueen vahvaa painotusta tapahtumiin. kaavaillun tapahtumakeskuksen myötä.

”Alueella on paljon kulttuurialan toimijoita, ja me haluamme ymmärtää, mikä voimalaitoksen rooli on osana kehittyvää aluetta ennen päätösten tekemistä”, Hietanen toteaa.

Myös kaupunkitaso on tärkeä: selvitysten myötä pohditaan laajemmin, voisiko Helsinki saada Hanasaaren laitoksesta uuden, jopa kansainvälisesti kiinnostavan nähtävyyden, Hietanen pohtii.

 

Keskiössä avoin dialogi

Kaupunkilaisten ajatuksia voimalaitoksen tulevaisuudesta kartoitetaan kaupunkilaisille ja sidosryhmille kohdennetulla kyselyllä Kerro kantasi -palvelussa. Hietasen mukaan kysely on jo poikinut mukavasti vastauksia.

Visiotyö kattaa myös kaksi työpajaa: toisen kesäkuussa 2024 Helsinki-päivänä alueen toimijoille ja kaupungin sidosryhmille ja toisen arviolta syyskuussa 2024. Jälkimmäinen työpaja on avoin kaupunkilaisille. Syyskuun lopulla valmistuva visiotyö toimii pohjana voimala-alueen kehittämiselle ja viitoittaa myös tulevaa kilpailua, jossa on tavoitteena löytää kumppani hankkeen jatkokehittämiseen. 

 

”Puuttuuko alueelta jotain, mitä voimala voisi tarjota?”

– Päivi Hietanen, voimalaitoshankkeesta vastaava projektinjohtaja, Helsingin kaupunki

 

Kyselyssä ja työpajoissa kutsutaan ihmisiä jakamaan näkemyksiään siitä, miltä laitoksen tulevaisuus voi konkreettisella tasolla merkitä. Hietanen kuvailee selvitystyön tavoitteita:

“Mitä kaupunkilaiset haluaisivat voimalan alueella nähdä, mikä erityisesti saisi heidät tulemaan alueelle ja puuttuuko alueelta jotain, mitä voimala voisi tarjota?”

Laitoksen alueella puretaan sekundaarisia rakennuksia. Yhteistyössä kaupunginmuseon kanssa on määritelty alueella säilytettävä rakennuskokonaisuus. ”Myös joitain elementtejä energiantuotannon laitteista, kuten toinen turbiini, halutaan säilyttää jälkipolville”, Hietanen paljastaa.

 

Hanasaaren voimalaitoksen turbiinihallista saatetaan säilyttää osia. Kuva: Tuomas Uusheimo

 

Kysely on auki 15. syyskuuta 2024 saakka.