Takaisin
YHTEISPIHOJEN VUOSIKORJAUKSIA ELO-SYYSKUUSSA

Vuoden 2017 yhteispihojen kokonaisarviointi- ja kehityshankkeen yhteydessä kartoitettiin myös yhteispihojen vuosikorjaustarve, ja kartoituksen osoittamat työt suoritetaan loppukesällä 2018. Joillain pihoilla työt on jo aloitettu ja kaikki vuosikorjaukset pyritään saattamaan valmiiksi elo-syyskuun aikana.

Työlistalla on seuraavia korjauksia kortteleittain esitettynä:

Trokari

-Kesällä 2017 rajuilman kaatamat kaksi puuta korvataan uusilla ja yksi vahingoittunut pihapuu korvataan uudella.
-Vuorimäntyistutuksia, aluskasvillisuutta ja katetta täydennetään.
-Puille tehdään rakenneleikkauksia.

Stevari

-Leikkialueiden turva-alustojen korjauksia.
-Pihakäynnin portaiden suoristaminen.
-Pensas- ja peittokasvillisuuden sekä hakkeen täydentämistä.
-Leonkadun ajoluiskan viereisen istutusalueen uusiminen.
-Keskipihan kulkuväylän aidan korottaminen rinneistutusten suojelemiseksi, rinneistutusten korjaaminen.
-Leonkadun ajoluiskan köynnösistutusten ohjausvaijerin asentaminen.
-Yhden pyöreän puuistutusaltaan suojaaminen aitakorotuksella.
-Puille tehdään rakenneleikkauksia.

Stuuvari

-Kiveyksen saumojen täyttöä pihan itäpäässä.
-Paikoiltaan siirtyneiden muurikivien uudelleen asettaminen pihan itäpäässä.
-Antareksenkadun istutusaltaasta vaurioituneena poistetun puun korvaaminen uudella.
-Pihan istutusaltaiden perenna-alueiden kunnostukset.
-Puille tehdään rakenneleikkauksia.

Junkki

-Vinoon kasvaneiden puiden oikaisu ja yhden puun uusiminen.
-Polariksenkadun kahden istutusaltaan peittokasvillisuuden ja katteen täydentäminen ja suojaaminen matalalla aidalla kasvun turvaamiseksi.
-Syksyllä 2017 asennetun kivituhkapinnan täryyttäminen ja tarvittaessa täydennys uuden pinnoitteen asettumisen turvaamiseksi.
-Puille tehdään rakenneleikkauksia.

Fiskari

-Itäpään kolmen huonovointisen puun korvaaminen uusilla.
-Puille tehdään rakenneleikkauksia.
Palveluyhtiölle kuuluvien vuosikorjaustarpeiden lisäksi pihalla on puutteita istutusaltaiden peittokasvillisuudessa ja pihan pohjoisreunan viimeistelyssä. Asioissa käydään pihaurakoitsijan kanssa vastuukeskustelua, ja puutteet korjataan viipymättä korjausvastuun selvittyä.

Kippari ja Dirika

Pihojen uutuudesta johtuen vuosikorjaustarvetta ei ole todettu.

Edellä kuvattujen vuosikorjaustoimien lisäksi yhteispihoilla tehdään luonnollisestikin myös tavanomaista huolto- ja korjaustyötä.