Takaisin
HANKE YHTEISKERHOTILOJEN TUOTTAMISEKSI KÄYNNISTETTY

Kalasataman asukkaita palvelevien yhteiskäyttöisten kerhotilojen tuottaminen on yksi palveluyhtiöiden neljästä palvelukonseptista. Alueen palveluyhtiöt tuottavat omilla toiminta-alueillaan yhteiskerhotiloja Kalasataman rakentamisen tahdissa 2030-luvun lopulle saakka. Tavoitteena on tuottaa palveluyhtiöiden välillä yhteistyössä monimuotoisesti asukkaita palveleva kokonaisuus, joka voi yhdistellä vaihtelevia käyttömuotoja palvelevia tiloja ja erilaisia toteutustapoja.

Ensimmäisessä yhteiskerhotilassa tullaan painottamaan yleiskäyttöisyyttä, joustavuutta ja muunneltavuutta. Perustarpeiden tultua täytetyiksi voidaan myöhemmässä tilassa tai tiloissa toteuttaa enemmän tiettyyn käyttötarkoitukseen kohdennettuja tilaratkaisuja. Toteutustavat voivat vaihdella omatoimisesta rakennuttamisesta valmiiden tilojen ostamiseen tai vuokraamiseen.

Yhteiskerhotilojen tuottamisessa painotetaan asukkaiden osallistamista ja kuuntelemista. Nyt käynnistetyn tarveselvityksen yhteydessä asukkaiden ja alueen toimijoiden toiveita kartoitetaan kyselyllä. Hankkeen edetessä asukkaita pyritään tiedottamaan kaikissa tärkeimmissä vaiheissa ja tarvittaessa haetaan lisää asukasohjausta kyselyillä, haastatteluilla tai asukastilaisuuksilla.

Hankkeen viestintä tehdään ensisijaisesti Fisuverkko-alueportaalin kautta, mutta samalla pyritään hyödyntämään Kalasataman asukkaille tuttuja SoMe-kanavia.

Lisätietoa:

Jari Paavilainen, Kalasataman Palvelu Oy, toimitusjohtaja, [email protected]
Markku Luoto, Kalasataman Palvelu Oy, hallituksen asukasedustajajäsen, [email protected]