Takaisin
Kalasataman Palvelu Oy:n ja Kalasataman Palvelu 2 Oy:n Fisuverkko.fi -sivuston kehittämistä koskeva tiedote/kysely

Fisuverkko (www.fisuverkko.fi) on Kalasataman Palvelu Oy:n ja Kalasataman Palvelu 2 Oy:n yhteistyössä ylläpitämä alueen asukkaille suunnattu verkkopalvelu.

Fisuverkon sisältöä tuottavat Kalasataman Palvelu Oy ja Kalasataman Palvelu 2 Oy.

Kalasataman Palvelu Oy ja Kalasataman Palvelu 2 Oy ovat vuoden 2021 aikana käynnistäneet Fisuverkko.fi -sivuston kehittämistä koskevan hankkeen. Fisuverkko.fi -sivuston kehittäjäksi on valittu Kokku Oy, jolla on kokemusta vastaavien alueellisten palveluyhtiöiden alueportaalin toteuttamisesta ja kehittämisestä.

Alueportaalin kehittämistä varten palveluyhtiöt ovat perustaneet ohjausryhmän, jossa on mukana molempien palveluyhtiöiden hallituksen asukasjäsenet. Ohjausryhmän tehtävänä on ollut yhdessä Kokku Oy:n kanssa suunnitella ja kehittää fisuverkko.fi -sivustoa palvelemaan Kalasataman alueen asukkaita paremmin.

Uusi Fisuverkko.fi -sivusto on tarkoitus julkaista käyttöön tammikuussa 2022.

Alueportaalin ohjausryhmän seuraavia toimenpiteitä varten haluaisimme kuulla alueen taloyhtiöiden tarpeista ja toiveista sekä osaamisesta seuraavien osa-alueiden osalta, jotta uusi fisuverkko.fi -sivusto olisi Kalasataman alueen asukkaille hyödyllisempi.

Tiedote alueportaalin kehittämisestä koskevasta kyselystä 1.12.2021