Takaisin
KALASATAMAN PALVELU OY TIEDOTTAA VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN 2020 PÄÄTÖKSISTÄ

Varsinainen yhtiökokous pidettiin 9.9.2020, ja siinä käsiteltiin ja päätettiin yhtiöjärjestyksen mukaiset asiat. Hallituksen asukasedustajiksi valittiin Petja Partanen ja Ville Sonkamuotka.

Yhtiökokous vahvisti käyttömaksut 1.10.2020 alkaen seuraavasti:

Alueportaalin käyttömaksu
0,01 euroa/ k-m2 / kuukausi

Yhteispihatonttien käyttömaksu
0,27 euroa/ k-m2 / kuukausi

Autopaikkojen vuokra
25,00 euroa/ paikka / kuukausi

Yhtiökokouksen valitsema hallitus ja hallituksen järjestäytymiskokouksen keskuudestaan valitsemat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja:

Martti Tallila, hallituksen puheenjohtaja
Matti Puromäki, hallituksen varapuheenjohtaja
Riitta Eloranta, jäsen
Tuomas Hakala, jäsen
Petja Partanen, asukasjäsen
Arja Pollari, jäsen
Ville Sonkamuotka, asukasjäsen
Jörgen Wiik, jäsen

Tilintarkastajaksi valittiin BDO Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Joonas Selenius.

Yhtiökokoustiedote ja uudet maksutiedot on postitettu osakasyhteisöjen isännöitsijälle tai muulle nimetylle yhteyshenkilölle. Jos yhteystiedot ovat muuttuneet, pyydämme välittämään ajantasaiset yhteystiedot palveluyhtiön isännöitsijälle: Joonas Siponen, puh. 010 228 4000, [email protected].