Takaisin
KALASATAMAN PALVELU 2 OY TIEDOTTAA VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN 2020 PÄÄTÖKSISTÄ

Varsinainen yhtiökokous pidettiin 8.9.2020, ja siinä käsiteltiin ja päätettiin yhtiöjärjestyksen mukaiset asiat. Hallituksen asukasedustajiksi valittiin Risto Pehkonen ja Pekka Ronkainen.

Yhtiökokous vahvisti käyttömaksut 1.10.2020 alkaen seuraavasti:

Alueportaalin käyttömaksu
0,01 euroa/ k-m2 / kuukausi

Yhteispihatonttien käyttömaksu
0,23 euroa/ k-m2 / kuukausi

Yhtiökokouksen valitsema hallitus ja hallituksen järjestäytymiskokouksen keskuudestaan valitsemat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja:

Martti Tallila, hallituksen puheenjohtaja
Hannu Asikainen, hallituksen varapuheenjohtaja
Riitta Eloranta, jäsen

Mikko Kivinen, jäsen
Jarkko Mäenpää, jäsen
Risto Pehkonen, asukasjäsen
Jukka Puolakka, jäsen
Pekka Ronkainen, asukasjäsen
Anu Åkerman, jäsen

Tilintarkastajaksi valittiin BDO Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Tomi Rimpinen.

Yhtiökokoustiedote ja uudet maksutiedot on postitettu osakasyhteisöjen isännöitsijälle tai muulle nimetylle yhteyshenkilölle. Jos yhteystiedot ovat muuttuneet, pyydämme välittämään ajantasaiset yhteystiedot palveluyhtiön isännöitsijälle: Joonas Siponen, puh. 010 228 2000, [email protected]