Takaisin
Yhteiskerhotilan asemaava valmisteilla
Kalasataman kaavasuunnitelmat

Tekeillä oleva kaavamuutos mahdollistaa noin 1200 neliön suuruisen Kalasataman asukkaiden yhteisen juhla- ja harrastustilan rakentamisen. Helsingin kaupunki on varannut hankkeelle tontin Kalasatamanpuiston reunalta. Paikalla sijaitsi aiemmin kolmikerroksinen satamarakennus. Huonokuntoinen rakennus purettiin vuonna 2018. Kaavaehdotus on menossa lautakuntakäsittelyyn keväällä 2021.

Suunnitteilla olevan kerhotilan rakennuttavat yhdessä Sörnäistenniemen alueen palveluyhtiö Kalasataman Palvelu Oy sekä Sompasaaren ja Verkkosaaren palveluyhtiö Kalasataman Palvelu 2 Oy. Yhteiskerhotilan tekeillä olevassa hankesuunnitelmassa tiloihin on sijoitettu muun muassa erilaisia juhlatiloja, monikäyttötiloja liikuntaan ja harrastuksiin, asukkaiden käytössä oleva tilaussauna sekä ravintolatilat. Koko rakennushankkeen arvioitu kustannus on noin 3–4 miljoonaa euroa.

Kerhotilan asemakaavadokumentit Helsingin kaupungin verkkopalvelussa
Saatekirje 29.6.2020
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 29.6.2020
Kaavaluonnos
Selostusluonnos

Kalasataman asemakaava ja vireillä olevat asemakaavahankkeet kartalla
https://kartta.hel.fi/link/8ZRxRv