Takaisin
Uusi Kalasataman kirjasto suunnitellaan paikallisia kuunnellen

Kalasatamaan nousee vuoden 2023 loppupuolella uusi kirjasto paikallisille. Keskeiselle sijainnille tuleva kirjasto vastaa kasvavan kaupunginosan tarpeisiin ja tavoittelee erityisesti lapsiperheitä ja nuorempia kävijöitä.

 

Kalasatama saa oman kirjastonsa vuoden 2023 aikana. Kirjastopalvelut sijoitetaan Redin kauppakeskukseen, mistä paikalliset tavoittavat ne helposti ja turvallisesti.

Kirjastonjohtaja Erna Marttila kertoo, että Kalasataman alueelle haluttiin oma kirjasto, sillä alueella on paljon lapsiperheitä eikä vielä riittävästi palveluita nuorempien asukkaiden harrastamiseen ja oleskeluun. ”Haluamme omalla toiminnallamme tukea lasten ja nuorten hyvinvointia alueella”, Marttila kertoo.

Lähellä olevat kirjastopalvelut osa Helsingin kaupungin strategiaa

Redi valikoitui uuden kirjaston kodiksi keskeisen sijaintinsa takia. Mattila huomauttaa, että Helsingin kaupunki on strategiassaan määritellyt pyrkivänsä turvaamaan kaikille asukkaille lähipalvelut noin viidentoista minuutin kävelymatkan tai julkisten liikenneyhteyksien etäisyydellä.

Kalasatama on lähellä Vallilan ja Kallion kirjastoja, joskin näihin kulkeminen edellyttää jokseenkin haasteellisten liikenneyhteyksin käyttämistä. ”Uuteen kirjastoon on paikallisten helppoa ja turvallista tulla”, kirjastonjohtaja sanoo.

 

”Haluamme omalla toiminnallamme tukea lasten ja nuorten hyvinvointia alueella.”

– Erna Marttila, kirjastonjohtaja

 

Kirjasto on myös tulevalla paikallaan arjen kulkureittien varrella. ”Pyrimme kirjastopalveluiden suunnittelussa saavutettavuuteen ja tuomaan ne mahdollisimman lähelle asukkaita”, Marttila kuvaa.

Kaupunkilaiset mukana kirjaston suunnittelussa

Yksi hankkeen ohjaavista perustekijöistä on ollut asukkaiden osallistaminen kirjaston suunnitteluun. Redissä järjestettiin helmikuussa kolmen viikon ajan asukasosallisuustilaisuuksia, joissa paikalliset ilmaisivat näkemyksiään uuteen kirjastoon liittyen. Myös kaikenikäisille kohdennetuissa työpajoissa kuultiin paikallisten ajatuksia suunnittelutyöstä, aina pohjapiirustuksia myöten.

Lisäksi alueen asukkaat pääsivät verkkokyselyssä antamaan palautetta erilaisista kirjastosuunnitelmista, mikä niissä on hyvää ja mitä tulisi kehittää. Asukkaat kertoivat myös aiemmista kirjastokokemuksistaan, niin hyvistä kuin huonoistakin.

”Halusimme kuulla toiveita muun muassa toiveita kokoelmista ja henkilökunnan toiminnasta”, Marttila sanoo, ”ja siitä, millaista ilmapiiriä uuteen kirjastoon kaivataan.”

Kalasataman kirjasto on Helsingin kaupungin 38. kirjasto, ja se kasvattaa Helsingin kirjastoverkon toimipisteiden lukumäärää ensimmäistä kertaa 2000-luvun aikana.

Uusi kirjasto valmistuu vuoden 2023 loppupuolella.

 

Hankkeen etenemisestä voi lukea Kalasataman kirjaston Helmet-sivulta ja Facebook-sivulta.