Takaisin
Palveluyhtiö tiedottaa varsinaisen yhtiökokouksen 2018 päätöksistä

Varsinainen yhtiökokous pidettiin 24.4.2018, ja siinä käsiteltiin ja päätettiin yhtiöjärjestyksen mukaiset asiat. Hallituksen asukasedustajiksi valittiin Juhana Harju ja Markku Luoto.

Yhtiökokous vahvisti käyttömaksut seuraavasti:

Alueportaalin käyttömaksu

0,010 euroa/ k-m2 / kuukausi 30.4.2018 asti
0,005 euroa/ k-m2 / kuukausi 1.5.2018 alkaen

Yhteispihatonttien käyttömaksu

0,23 euroa/ k-m2 / kuukausi 30.4.2018 asti
0,27 euroa/ k-m2 / kuukausi 1.5.2018 alkaen

Yhtiökokouksen valitsema hallitus ja hallituksen järjestäytymiskokouksen keskuudestaan valitsemat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja:

Martti Tallila, hallituksen puheenjohtaja
Markku Luoto, hallituksen varapuheenjohtaja, asukasjäsen
Riitta Eloranta, jäsen
Tuomas Hakala, jäsen
Juhana Harju, asukasjäsen
Arja Pollari, jäsen
Matti Puromäki, jäsen
Jörgen Wiik, jäsen

Tilintarkastajaksi valittiin BDO Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Tomi Rimpinen.

Yhtiökokoustiedote ja uudet maksutiedot on postitettu osakasyhteisöjen isännöitsijälle tai muulle nimetylle yhteyshenkilölle. Jos yhteystiedot ovat muuttuneet, pyydämme välittämään ajantasaiset yhteystiedot palveluyhtiön isännöitsijälle: Joonas Siponen, puh. 010 228 2000, [email protected].