Kalasataman alueelliset palveluyhtiöt Kalasataman Palvelu Oy ja Kalasataman Palvelu 2 Oy toteuttavat omilla palvelualueillaan neljää palvelukonseptia. Kalastaman Palvelu Oy vastaa Sörnäistenniemen ja Kyläsaaren alueista, Kalasataman Palvelu 2 Oy vastaa Sompasaaren, Nihdin ja Verkkosaaren alueista sekä muista rakenteille tulevista alueista.

Yhteiskäyttöpihat

Kalasataman Palvelu Oy hallinnoi ja huoltaa Sörnäistenniemen seitsemää yhteiskäyttöpihaa kortteleissa Dirika, Fiskari, Junkki, Kippari, Stevari, Stuuvari ja Trokari. Yhteiskäyttöpihat ovat kaikkien alueen asukkaiden käytettävissä, ja niiden tarkoituksena on helpottaa asukkaiden tutustumista toisiinsa ja lisätä yhteisöllisyyttä Kalasataman alueella. Kalasataman Palvelu 2 Oy rakennuttaa, hallinnoi ja huoltaa vastaavia yhteiskäyttöpihoja omalla palvelualueellaan.

YHTEISPIHAT KARTTANA >>

Vikailmoitus yhteispihoista:

 • Kiinteistöhuolto MAK Oy
 • Asiakaspalvelumme auttaa sinua numerossa: 020 7303300. Asiakaspalvelu on avoinna arkisin klo 8.30–16.00. Voit olla meihin yhteydessä myös sähköpostitse: asiakaspalvelu@mak.fi

  Toimistoaikojen ulkopuolella sinua palvelee huoltopäivystys 24/7, jonka tavoitat samasta numerosta: 020 7303300.

Kulkureitit yhteispihoilla

Kaavoitusvaiheessa on päätetty, että yhteispihojen huoltoa, jätekuljetusreittejä, vartiointia ja vaikeasti liikuteltavien henkilöiden/tavaroiden kuljettamista varten on pihojen “läpikulkureittiä” mahdollista käyttää seuraaviin tarpeisiin:

 1. Kiinteistön, sillä olevien rakennusten, tilojen ja laitteiden huoltoon tai vartiointiin liittyvä ajo silloin kun se on välttämätöntä
 2. Jakeluliikenne sekä sellaisten tavaroiden kuljetus, joiden kantamista ei niiden painavuuden tai muun erityisen syyn takia ole kohtuullista edellyttää
 3. Sellaisen henkilön kuljetus, jonka toiminta- tai liikkumiskyky tai kyky suunnistautua on iän, vamman tai sairauden takia tai muusta syystä rajoittunut
 4. Lasten kuljetus, kun yhdellä henkilöllä on valvottavanaan useampi kuin yksi alle 7 vuoden ikäinen lapsi
 5. Asiakkaan noutaminen ja tuominen taksilla
 6. Ajoneuvon kuljettaminen, kun kuljettaja on liikuntavammainen.

Lisäksi huoltoreitit toimivat poikkeuksetta myös pelastuslaitoksen ns. pelastusteinä, joiden käyttöä ei missään tilanteessa saa estää esim. pysäköimällä autoja tai muutoin estämällä ko. pelastustien käyttöä.

alueportaali

Kalasataman alueella on käytössä oma alueportaali Fisuverkko. Palveluyhtiöiden tehtävänä on ylläpitää ja uudistaa Fisuverkkoa. Sivustolla esiintyvistä palveluista ja niiden toimivuudesta vastaavat palveluntarjoajat itsenäisesti.

Alueportaali muodostuu kahdesta osasta:

Www.fisuverkko.fi, alueportaalin julkinen ja kaikille avoin osuus
 • palveluyhtiön tiedotus
 • yleistietoa palveluyhtiöstä ja sen palveluista
 • tietoa ja linkkejä Kalasataman palveluihin, toimijoihin ja rakentamiseen ja tulevaisuuteen liittyen
Taloyhtiö.info, taloyhtiökohtainen salasanasuojattu taloportaali
 • palveluyhtiön tiedotus talohallituksille ja asukkaille
 • taloyhtiön sisäinen tiedotus asukkaille ja osakkaille
 • talon omien asiakirjojen sisäinen jakelu
 • talokohtaisesti käytettävissä olevia lisätoimintoja kuten yhteisten tilojen varaukset, pelastussuunnitelman verkkoversio, asumisen sähköiset oppaat jne.

Maanpäällinen asukaspysäköinti kyläsaaressa

Kalasataman Palvelu Oy rakentaa ja huoltaa Kyläsaaren alueen pysäköintipaikkoja. Muun Kalasataman osalta pysäköintilaitoksista vastaavat taloyhtiöt itse, ja kadunvarsipysäköinnistä vastaa Helsingin Kaupunki.

ASUKASPYSÄKÖINTI KARTTANA >>

Vikailmoitus asukaspysäköinnistä:

 • Kiinteistöhuolto MAK Oy
 • Asiakaspalvelumme auttaa sinua numerossa: 020 7303300. Asiakaspalvelu on avoinna arkisin klo 8.30–16.00. Voit olla meihin yhteydessä myös sähköpostitse: asiakaspalvelu@mak.fi

  Toimistoaikojen ulkopuolella sinua palvelee huoltopäivystys 24/7, jonka tavoitat samasta numerosta: 020 7303300.

Yhteiskerhotilat

Palveluyhtiöt tuottavat Kalasataman asukkaille yhteiskerhotiloja, jotka täydentävät talojen omia yhteistiloja ja antavat mahdollisuuden monimuotoiseen ja yhteisölliseen harrastus- ja muuhun toimintaan.

Yhteiskerhotilojen tuottaminen on alueella viivästynyt tarjolla olevien tilojen vähyydestä johtuen.

Hallinto


Kalasataman Palvelu Oy:
Isännöinti: Realia Isännöinti Oy
Toimitusjohtaja: Jari Paavilainen, jari.paavilainen@realia.fi, 010 228 4000
Isännöitsijä: Joonas Siponen, joonas.siponen@realia.fi, 010 228 4000
Hallituksen puheenjohtaja: Martti Tallila
Hallituksen jäsenet: Riitta Eloranta, Tuomas Hakala, Petja Partanen, Arja Pollari, Matti Puromäki, Ville Lundeqvist, Jörgen Wiik

Kalasataman Palvelu 2 Oy:
Isännöinti: Realia Isännöinti Oy
Toimitusjohtaja: Jari Paavilainen, jari.paavilainen@realia.fi, 010 228 4000
Isännöitsijä: Joonas Siponen, joonas.siponen@realia.fi, 010 228 4000
Hallituksen puheenjohtaja: Martti Tallila
Hallituksen jäsenet: Hannu Asikainen, Riitta Eloranta, Mikko Kivinen, Jarkko Mäenpää, Risto Pehkonen, Jukka Puolakka, Pekka Ronkainen, Anu Åkerman