Kalasataman Palvelu Oy toteuttaa Kalasataman alueella neljää palvelukonseptia.

Yhteiskäyttöpihat

Palveluyhtiö rakentaa, hallinnoi ja huoltaa Sörnäistenniemen alueella seitsemää yhteiskäyttöpihaa kortteleissa Dirika, Fiskari, Junkki, Kippari, Stevari, Stuuvari ja Trokari. Yhteiskäyttöpihat ovat kaikkien Kalasataman asukkaiden käytettävissä, ja niiden tarkoituksena on helpottaa asukkaiden tutustumista toisiinsa ja lisätä yhteisöllisyyttä Kalasataman alueella.

YHTEISPIHAT KARTTANA >>

Vikailmoitus yhteispihoista:

Kulkureitit yhteispihoilla

Kaavoitusvaiheessa on päätetty, että yhteispihojen huoltoa, jätekuljetusreittejä, vartiointia ja vaikeasti liikuteltavien henkilöiden/tavaroiden kuljettamista varten on pihojen “läpikulkureittiä” mahdollista käyttää seuraaviin tarpeisiin:

 1. Kiinteistön, sillä olevien rakennusten, tilojen ja laitteiden huoltoon tai vartiointiin liittyvä ajo silloin kun se on välttämätöntä
 2. Jakeluliikenne sekä sellaisten tavaroiden kuljetus, joiden kantamista ei niiden painavuuden tai muun erityisen syyn takia ole kohtuullista edellyttää
 3. Sellaisen henkilön kuljetus, jonka toiminta- tai liikkumiskyky tai kyky suunnistautua on iän, vamman tai sairauden takia tai muusta syystä rajoittunut
 4. Lasten kuljetus, kun yhdellä henkilöllä on valvottavanaan useampi kuin yksi alle 7 vuoden ikäinen lapsi
 5. Asiakkaan noutaminen ja tuominen taksilla
 6. Ajoneuvon kuljettaminen, kun kuljettaja on liikuntavammainen.

Lisäksi huoltoreitit toimivat poikkeuksetta myös pelastuslaitoksen ns. pelastusteinä, joiden käyttöä ei missään tilanteessa saa estää esim. pysäköimällä autoja tai muutoin estämällä ko. pelastustien käyttöä.

alueportaali

Kalasataman alueella on käytössä oma alueportaali Fisuverkko. Kalasataman Palvelu Oy:n tehtävänä on ylläpitää ja uudistaa Fisuverkkoa. Sivustolla esiintyvistä palveluista ja niiden toimivuudesta vastaavat palveluntarjoajat itsenäisesti.

Alueportaali muodostuu kahdesta osasta:

Www.fisuverkko.fi, alueportaalin julkinen ja kaikille avoin osuus
 • palveluyhtiön tiedotus
 • yleistietoa palveluyhtiöstä ja sen palveluista
 • tietoa ja linkkejä Kalasataman palveluihin, toimijoihin ja rakentamiseen ja tulevaisuuteen liittyen
Taloyhtiö.info, taloyhtiökohtainen salasanasuojattu taloportaali
 • palveluyhtiön tiedotus talohallituksille ja asukkaille
 • taloyhtiön sisäinen tiedotus asukkaille ja osakkaille
 • talon omien asiakirjojen sisäinen jakelu
 • talokohtaisesti käytettävissä olevia lisätoimintoja kuten yhteisten tilojen varaukset, pelastussuunnitelman verkkoversio, asumisen sähköiset oppaat jne.

Maanpäällinen asukaspysäköinti kyläsaaressa

Palveluyhtiö rakentaa ja huoltaa Kyläsaaren alueen pysäköintipaikkoja. Muun Kalasataman osalta pysäköintilaitoksista vastaavat taloyhtiöt itse, ja kadunvarsipysäköinnistä vastaa Helsingin Kaupunki.

ASUKASPYSÄKÖINTI KARTTANA >>

Vikailmoitus asukaspysäköinnistä:

Yhteiskerhotilat

Palveluyhtiö tuottaa Kalasataman asukkaille yhteiskerhotiloja, jotka täydentävät talojen omia yhteistiloja ja antavat mahdollisuuden monimuotoiseen ja yhteisölliseen harrastus- ja muuhun toimintaan.

Yhteiskerhotilojen tuottaminen on Sörnäistenniemen alueella viivästynyt tarjolla olevien tilojen vähyydestä johtuen.

Hallinto

Isännöitsijä:  Realia Isännöinti Oy
Toimitusjohtaja: Pirjo-Riitta Heimo, pirjo-riitta.heimo@realia.fi, 010 228 4000
Hallituksen puheenjohtaja:  Markku Tallila
Hallituksen jäsenet:  Riitta Eloranta, Tuomas Hakala, Laura Lampinen, Markku Luoto, Arja Pollari, Matti Puromäki, Jörgen Wiik