Takaisin
Kalasataman Palvelu Oy tiedottaa 29.4.2022 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen päätöksistä

KALASATAMAN PALVELU OY:N YHTEYSTIEDOT                

Toimitusjohtaja                   Jari Paavilainen, puh. 010 228 4000, [email protected]

Isännöitsijä                          Joonas Siponen, puh. 010 228 4000, [email protected]

Asiakaspalvelu                   Realia asiakaspalvelu, puh. 010 228 4000, [email protected]

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Varsinainen yhtiökokous pidettiin 29.4.2022, ja siinä käsiteltiin ja päätettiin yhtiöjärjestyksen mukaiset asiat.

KÄYTTÖMAKSUT JA VUOKRAT

Yhtiökokous vahvisti käyttömaksut 1.5.2022 alkaen seuraavasti:

Alueportaalin käyttömaksu         0,02 euroa/ k-m2 / kuukausi

Yhteispihojen käyttömaksu        0,26 euroa/ k-m2 / kuukausi

Autopaikkojen vuokra                 25,00 euroa/ paikka / kuukausi

HALLITUS

Yhtiökokous valitsi hallituksen varsinaisiksi jäseniksi:

Martti Tallila                         Helsingin kaupunki

Tuomas Hakala                  Helsingin kaupunki

Rami Nurminen                   Asuntotuotanto

Matti Puromäki                   OP-Vuokratuotto-erikoissijoitusrahasto

Arja Pollari                           HOAS

Jörgen Wiik                         Stiftelsen Arcada

Salla Kuvaja                        asukasjäsen

Matias Murole                     asukasjäsen

Hallituksen järjestäytymiskokous pidettiin 29.4.2022, jossa hallitus valitsi hallituksen puheenjohtajaksi Martti Tallilan ja varapuheenjohtajaksi Matti Puromäen.

TILINTARKASTAJA

Tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö BDO Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Joonas Selenius.

MUUT ASIAT

Varsinainen yhtiökokous päätti muuttaa Kalasataman Palvelu Oy:n yhtiöjärjestyksen 11 §:n ensimmäisen kappaleen yhtiökokouksen pitämistä koskevaa ajankohtaa seuraavasti:

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä toukokuun loppuun mennessä ja että yhtiöjärjestys pysyy muilta osin entisellään.