Takaisin
Kalasataman Palvelu hakee pilottitaloyhtiöitä uudistuvan Fisuverkon käyttöönottoprojektiin!

Projekti käynnistyy kuukauden pilotoinnilla, jossa uusi Fisuverkko otetaan pilottikäyttöön 2-4 taloyhtiössä. Pilottitaloyhtiöt saavat uuden alueportaalin käyttöönsä etuajassa, ja pääsevät vaikuttamaan alueportaalin tulevaisuuteen. Pilotoinnista ei synny taloyhtiölle kustannuksia, mutta se edellyttää taloyhtiön hallitukselta aktiivista otetta ja mahdollisuutta edustajiensa kautta osallistua työpajoihin.

Pilotointi tehdään taloyhtiötasolla, joten siihen voi hakea vain taloyhtiön hallituksen, talohallituksen tai muun yhtiöedustajan kautta. Asiasta kiinnostuneiden asukkaiden ja osakkaiden kannattaakin viedä asia ripeästi hallitustensa tietoon!

Fisuverkon uudistamisen painotusalueita ja tavoitteita:

1. Alueportaalin käyttömahdollisuudet jalkautetaan osaksi taloyhtiön hallintoprosessia ja jopa porraskäytäviin ja yhteisiin tiloihin saakka: Työkalut hallitusten sisäiselle viestinnälle ja kehittyneempi dokumenttihallinta ja -jakelu ja muu sähköinen viestintä. Perustoimintojen lisäksi tuki lisämaksullisille toiminnoille kuten porrasnäytöille, edullisemmalle paperiviestinnälle ja monipuolisemmalle yhteistilahallinnalle.

2. Parempi skaalautuvuus erilaisten taloyhtiöiden erilaisiin tarpeisiin: Jos taloyhtiön työkalut ja viestintä ovat jo kunnossa, alueportaalin peruskäyttö ei vaadi henkilökohtaisia tunnuksia. Seuraavalla tasolla asukkaat ja osakkaat voivat omatoimisesti tilata sähköpostiviestin kaikista uusista uutisista, ohjeista ja asiakirjoista, ilman että se vaatii hallituksen työtä. Pisimmälle vietynä lisäominaisuutena taloyhtiö voi ottaa käyttöön huoneistokohtaiset sivut ja osakaskohtaiset tunnukset, joilla voidaan tuottaa huoneistokohtaisia palveluita.

3. Alueportaalin käyttökustannusten laskeminen ja siten myös taloyhtiöiden maksamien käyttömaksujen aleneminen.

Taloyhtiöpilotoinnista kiinnostuneita yhtiöedustajia pyydetään 9.3. mennessä ottamaan yhteyttä hankekoordinaattoriin: Markku Luoto, [email protected], p. 040-5174618.