Takaisin
Kalasataman Palvelu 2 Oy tiedottaa varsinaisen yhtiökokouksen 2019 päätöksistä

Varsinainen yhtiökokous pidettiin 29.3.2019, ja siinä käsiteltiin ja päätettiin yhtiöjärjestyksen mukaiset asiat. Hallituksen asukasedustajiksi valittiin Lauri Nurmi ja Pekka Ronkainen.

Yhtiökokous vahvisti käyttömaksut 1.5.2019 alkaen seuraavasti:

Alueportaalin käyttömaksu
0,01 euroa/ k-m2 / kuukausi

Yhteispihatonttien käyttömaksu
0,23 euroa/ k-m2 / kuukausi

Yhtiökokouksen valitsema hallitus ja hallituksen järjestäytymiskokouksen keskuudestaan valitsemat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja:

Martti Tallila, hallituksen puheenjohtaja
Hannu Asikainen, hallituksen varapuheenjohtaja
Riitta Eloranta, jäsen
Jarkko Mäenpää, jäsen
Lauri Nurmi, asukasjäsen
Johanna Palosaari, jäsen
Jukka Puolakka, jäsen
Pekka Ronkainen, asukasjäsen
Anu Åkerman, jäsen

Tilintarkastajaksi valittiin BDO Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Tomi Rimpinen.

Lisäksi hallitus päätti nimittää yhteiskerhotilahankkeen ohjausryhmään Kalasataman Palvelu 2 Oy:n asukasjäsenet Lauri Nurmen ja Pekka Ronkaisen.

 

Yhtiökokoustiedote ja uudet maksutiedot on postitettu osakasyhteisöjen isännöitsijälle tai muulle nimetylle yhteyshenkilölle. Jos yhteystiedot ovat muuttuneet, pyydämme välittämään ajantasaiset yhteystiedot palveluyhtiön isännöitsijälle: Joonas Siponen, puh. 010 228 2000, [email protected]