Takaisin
Palveluyhtiö tiedottaa Sörnäistenniemen kadunvarsia palveleviin roskakoreihin kohdistuvasta poistouhasta

Yhdestä sijoituspaikasta on saatu valitus, joka on edennyt rakennusvalvontaviraston (nykyisin rakennusvalvontapalveluiden) kautta käsiteltäväksi kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostossa.

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto päätti 24.11.2017 velvoittaa palveluyhtiön 1.3.2018 mennessä uhkasakon uhalla siirtämään valituksen kohteena olevan roskakoriyhdistelmän. Päätöksen sisältämät ehdot ja perustelut ovat luonteeltaan sellaisia, että niiden mukaista ilmeistä vaihtoehtoista paikkaa saman kadun varrella ei ole. Päätös on siis palveluyhtiön tulkinnan mukaan tosiasiallisesti velvoite poistaa roskakoriyhdistelmä lopullisesti.

Valitettavasti päätöksen ehdot ja perustelut tarkoittavat, että sama siirtovelvoite voidaan kohdistaa myös yhteen tai useampaan muista neljästä sijoituspaikasta. Myös näissä muissa sijoituspaikoissa siirtämisvelvoite tarkoittaisi tosiasiallisesti pahimmassa tapauksessa velvoitetta poistaa kaikki roskakoriyhdistelmät pysyvästi.

Palveluyhtiön kanta on, että roskakorit eivät aiheuta kenellekään kohtuutonta haittaa, vaan ovat päinvastoin välttämättömiä alueen siisteyden, turvallisuuden ja terveellisyyden takaamiseksi. Palveluyhtiön sijoittamat roskakorit ovat myös koko alueen ainoa koiranjätöksille erityisesti tarkoitettu keräystapa.

Palveluyhtiö on huolissaan ympäristö- ja lupajaoston päätöksen vaikutuksista alueella ja selvittää mahdollisuuksia hakea päätökseen muutosta. Palveluyhtiö ei voi yhtyä päätöksen perusteluihin. Palveluyhtiö joutuu kuitenkin noudattamaan lainvoimaisia viranomaispäätöksiä.

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston tekemä päätös tässä asiakohdassa löytyy osoitteesta https://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunkiymparistolautakunnan_ymparisto-_ja_lupajao/Suomi/Paatos/2017/Kymp_2017-11-24_Ylja_9_Pk/8DC9BC31-788B-CF6F-B3B8-6021C140000F/Velvoitteen_asettaminen_roskakorien_siirtamiseksi_.pdf.

Kokouksen koko pöytäkirjan tulostusversio löytyy osoitteesta https://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunkiymparistolautakunnan_ymparisto-_ja_lupajao/Suomi/Paatos/2017/Kymp_2017-11-24_Ylja_9_Pk/DB72F2C5-884A-CD55-A426-6021C5400000/Kaupunkiymparistolautakunnan_ymparisto-_ja_lupajao.pdf.

 

Leonkatu itäpää

 

 

Leonkatu länsipää

 

 

Antareksenkatu

 

Polariksenkatu

 

Parrulaituri