Takaisin
Palveluyhtiö tiedottaa – 11.10.2017

Kalasataman Palvelu Oy:n hallitus on päättänyt kehittää palveluyhtiön viestintää osakasyhteisöille ja kalasatamalaisille. Hallitus nimesi keskuudestaan viestintävastaavan, joka hallituksen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan ohjauksessa vastaa viestinnästä. Palveluyhtiö toivoo tämän tiedotteen avaavan uuden vaiheen viestinnässämme, ja että se onnistuneesti vastaa kalasatamalaisten palautteeseen ja tarpeisiin.

Aiemmin Fisuverkko-alueportaalin viestintä oli yleisempää ja viihdyttävämpää, nyt painopistettä muutetaan palveluyhtiön oman toiminnan, päätösten ja suunnitelmien viestimiseen aiempaa tehokkaammin. Jatkossa hallituskokousten jälkeen arvioidaan, mitkä käsitellyistä asioista ovat olennaisia osakasyhteisöjemme ja alueen asukkaiden enemmistölle, ja näistä tiedotetaan vähintään yhteenvetona. Merkittävistä päätöksistä ja suunnitelmista tiedotetaan erikseen tarkemmalla tasolla. Viestintäkanavina käytetään Fisuverkon Ajankohtaista-palstaa ja Fisuverkon taloportaalia sekä aiheesta riippuen myös muita SoMe-kanavia ja sähkö- tai paperipostitusta taloyhtiöiden hallituksille. Yksittäisiä kortteleita ja taloyhtiöitä tiedotetaan heitä erityisesti koskevista asioista suoraan taloyhtiöiden hallitusten kautta.

Kulunut kevät ja kesä 2017 ovat olleet poikkeuksellisen kiireistä ja työteliästä aikaa, mutta paljon on myös saatu aikaiseksi!

Fisuverkko-alueportaalin uudistaminen

Fisuverkko-alueportaalin edellinen palvelutoimittaja irtisanoi vuoden 2016 lopussa palvelusopimuksen päättymään 30.6.2017. Palveluyhtiö käynnisti hankkeen alueportaalin uudistamiseksi, ja uusi Fisuverkko-alueportaali otettiin käyttöön 1.6.2017. Uudistamisen yhteydessä alueportaalin kustannuksia saatiin laskettua merkittävästi, mutta se sisältää edelleen kaiken olennaisen aiemman toiminnallisuuden ja lisäksi kehittyneempiä uusia taloportaaliominaisuuksia.

Yhteispihojen kokonaisarviointi ja kehittäminen

Palveluyhtiö käynnisti syksyllä 2016 hankkeen, jossa yhteispihojen käytettävyyttä arvioitiin ja pyrittiin löytämään kehityskohteita. Tässä hyödynnettiin asukkailta ja huoltoyhtiöltä saatua palautetta, pihakatselmuksia ja ammattimaista pihasuunnittelijaa. Kesän 2017 kuluessa käynnistettiin neljä hanketta:

  1. Aikuisten oleskelumahdollisuuksien parantaminen kalustehankinnoilla, kohdistuen kolmeen yhteispihaan
  2. Viihtyvyyden lisääminen katutaidemaalauksilla ja viheristutuksilla kahdella pihalla
  3. Pihan pintamateriaalien vaihtaminen ja viheraluepuutteiden korjaaminen yhdellä pihalla
  4. Uuden varttuneemmille lapsille tarkoitetun kiipeilyleikkipisteen hankkiminen yhdelle pihalle

Näistä pihatekemisistä tulee vielä lähipäivien kuluessa yksityiskohtaisempi tiedote.

Yhteispihojen huoltotoimen kilpailuttaminen

Palveluyhtiö käynnisti loppuvuodesta 2016 hankkeen yhteispihojen huoltotoimen kilpailuttamiseksi. Saatujen tarjousten perusteella uudeksi huoltoyhtiöksi valittiin Keski-Helsingin Kiinteistöhuolto Oy / Arabian Huolto. Arabian Huolto on entuudestaan tuttu monelle kalasatamalaiselle, koska se tekee myös kiinteistöhuoltoa monelle alueen taloyhtiölle.

Nykyinen sopimus Lassila & Tikanoja Oyj:n kanssa päättyy 30.11.2017, minkä jälkeen huoltovastuu siirtyy Keski-Helsingin Kiinteistöhuolto Oy:lle. Huoltovastuun siirtymisen yhteydessä kaikilla yhteispihoilla tehdään katselmus, jossa kartoitetaan huoltovelka ja laaditaan suunnitelma ja aikataulutus todettujen puutteiden korjaamiseksi.

Yhteistyön käynnistäminen Kalasataman Palvelu 2 Oy:n kanssa

Kalasataman Palvelu Oy:n toiminta-alue ei laajene Sörnäistenniemen valmistumisen jälkeen, mutta Kalasatama rakentuu vauhdikasta tahtia myös Sompasaaressa ja Verkkosaaressa! Näitä uusia toiminta-alueita varten perustettu uusi yhtiö Kalasataman Palvelu 2 Oy tuottaa samoja palvelukonsepteja kuin Kalasataman Palvelu Oy, ja yhtiöt ovat käynnistäneet molempia hyödyttävän yhteistyön. Yhteistyön puitteissa pyritään tunnistamaan tekemisiä, jotka yhdessä hoitaen voidaan alentaa kustannuksia ja kehittää toiminnan laatua. Lisäksi näin voidaan kaikille kalasatamalaisille ja muille kiinnostuneille esitellä Kalasatamaa yhtenäisenä kokonaisuutena samoja viestintäkanavia käyttäen, riippumatta siitä minkä palveluyhtiön toiminta-aluetta käsitellään.

Ylimääräinen yhtiökokous

Kalasataman Palvelu Oy:n hallitus on kutsunut ylimääräisen yhtiökokouksen pidettäväksi keskiviikkona 18.10.2017 klo 10:00. Koska yhtiöjärjestyksen mukaisesti myös kaikilla osakasyhteisöillä on oikeus nimetä kokousedustaja, kutsu ilmoittautumislomakkeineen on lähetetty osakasyhteisöjen edustajille. Mikäli kutsu ei ole löytänyt perille, sen voi pyytää palveluyhtiön toimitusjohtajalta, yhteystiedot Fisuverkossa.

Ylimääräisen yhtiökokouksen ainoa varsinainen päätösasia on yhtiöjärjestyksen muuttaminen siten, että osakkeille ei tarvitse määritellä nimellisarvoa. Tämä on uusissa osakeyhtiöissä tavanomainen käytäntö ja antaa enemmän valinnanvaraa osakeantien kirjanpidollisessa käsittelyssä. Kuten yhtiöjärjestys määrää, osakasyhteisöjen nimeämillä edustajilla on yhtiökokouksessa osallistumisoikeus, mutta ei kysely- tai äänestysoikeutta.

Kuulasta syksyä toivottaen,

Hallitus, Kalasataman Palvelu Oy