Alueportaali on yksi palveluyhtiön osakasyhteisöilleen tuottamista palvelukonsepteista, ja jakautuu kahteen osaan:


Www.fisuverkko.fi, alueportaalin julkinen ja kaikille avoin osuus (nyt olet täällä)

  • palveluyhtiön tiedotus
  • yleistietoa palveluyhtiöstä ja sen palveluista
  • tietoa ja linkkejä Kalasataman palveluihin, toimijoihin ja rakentamiseen ja tulevaisuuteen liittyen

Taloyhtiö.info, taloyhtiökohtainen salasanasuojattu taloportaali

  • palveluyhtiön tiedotus talohallituksille ja asukkaille
  • taloyhtiön sisäinen tiedotus asukkaille ja osakkaille
  • talon omien asiakirjojen sisäinen jakelu
  • talokohtaisesti käytettävissä olevia lisätoimintoja kuten yhteisten tilojen varaukset, pelastussuunnitelman verkkoversio, asumisen sähköiset oppaat jne.

Kukin taloyhtiö voi itse päättää, missä laajuudessa haluaa taloportaaliaan käyttää. Palveluyhtiö vastaa palvelusta kokonaisuutena, sovellustoimittaja sen teknisestä toiminnasta, ja talohallitukset käyttötavoista omassa talossaan.


 

Käyttö ja käyttöönotto

Alueportaalin julkisen osuuden käyttö osoitteessa www.fisuverkko.fi ei vaadi erityisiä toimia, sivusto on kaikkien vapaasti käytettävissä.

Salasanasuojatun taloportaalin käyttö on kunkin talon itse harkittavissa. Jos taloportaalin tarjoamat viestinnän toiminnot ja muut palvelut on jo toteutettu muilla työkaluilla, taloportaalia ei tarvitse käyttää. Jos talo haluaa hyötyä taloportaalin monipuolisista toiminnoista ja palveluista, taloyhtiön hallitus/omistajataho tuotteistaa taloportaalin oman talonsa tarpeita vastaavaksi.

Taloportaalin käyttöönotto käynnistetään hallituksen toimesta, ottamalla yhteyttä taloportaalin asiakaspalveluun sähköpostiosoitteessa asiakaspalvelu@taloyhtio.info. Asiakaspalvelu luo hallitusjäsenille tunnukset, joita käyttäen hallitus voi tutustua taloportaalin mahdollisuuksiin ja ottaa sen käyttöön haluamassaan laajuudessa. Hallitus vastaa itse oman talonsa käyttötavoista sekä asukkaiden ja osakkaiden ohjeistamisesta, mutta taloportaalin asiakaspalvelu auttaa ongelmatilanteissa ja tukee käyttöä. Lisäksi taloportaalista löytyy käyttöohjeita, vastauksia yleisiin kysymyksiin ja mahdollisuus ilmaiseen Online-koulutukseen.

Vanhat Fisuverkko-tunnukset eivät toimi uudessa taloportaalissa. Taloportaalin tehokas käyttö sisäiseen viestintään edellyttää, että hallitus tuottaa sillä viestintää ja sisältöä, joten taloportaalin käyttöönotto tapahtuu kussakin taloyhtiössä hallitusvetoisesti. Jos taloyhtiönne hallitus näkee hyväksi ottaa taloportaalin käyttöön, se tiedottaa asukkaille käyttöönotosta ja uusista tunnuksista.