Takaisin
Kalasataman Palvelu Oy asentaa lisää kadunvarsia palvelevia roskakoreja

Kalasataman Palvelu Oy asensi asukkaiden toivomuksesta tammikuussa 2016 hallinnoimilleen yhteispihatonteille viisi kadunvarsia palvelevaa roskakoriyhdistelmää, joilla kerätään roskia, koiranjätöksiä ja tupakantumppeja. Yhden roska-astiapisteen sijoittamisesta tehtiin valitus, joka eteni rakennusvalvontaviranomaisen kautta kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle, joka päätti velvoittaa palveluyhtiön uhkasakon uhalla siirtämään valituksen kohteena olevan roskakoriyhdistelmän. Palveluyhtiö valitti päätöksestä Helsingin hallinto-oikeuteen, joka kumosi päätöksen ja totesi mm., että ”…jäteastiat täyttävät terveellisyydeltään, turvallisuudeltaan ja ulkoasultaan kohtuulliset vaatimukset. Niiden voidaan myös katsoa sopeutuvan tiiviisti rakennettuun kaupunkiympäristöön eivätkä ne aiheuta haittaa liikenteelle.

Hallinto-oikeuden päätöksen tultua lainvoimaiseksi palveluyhtiö voi jatkaa hallitsemiensa yhteispihatonttien kautta jo aiemmin suunnittelemaansa alueen roskahuollon kehittämistä ja on päättänyt asentaa aiempien viiden roskakoriyhdistelmän lisäksi kolme uutta samanlaista yhdistelmää kuvan mukaisiin paikkoihin yhteispihatonteille.

Uudet roskakoriyhdistelmät ovat samaa laadukasta tuotantoa kuin aiemmat ja sisältävät niiden tapaan omat astiat roskille, koiranjätöksille ja tupakantumpeille. Palveluyhtiö vastaa myös näiden uusien roskakorien tyhjennyksistä ja huollosta. Uudet roskakorit otetaan käyttöön maaliskuun lopussa, asennusten vaatima säävaraus huomioiden.

Lisätietoa aiemmissa uutistiedotteissa:

Palveluyhtiö tiedottaa Sörnäistenniemen kadunvarsia palveleviin roskakoreihin kohdistuvasta poistouhasta
Roska-astioita Kalasatamaan