Kalasataman asukasyhdistys ry

Yhdistyksen toiminnan ydinajatuksena on toimia asukkaiden toiveiden mukaisesti. Se on kaikkien Kalasataman alueen asukkaiden ja alueella toimivien yhteisöjen yhdistäjä, edunvalvojana ja viihtyvyyden lisääjä. Se ottaa kantaa erilaisiin aluetta koskeviin kysymyksiin. Kalasataman asukasyhdistys osallistuu myös laajemmin Helsingin kehittämiseen tukemalla sellaista yhteiskunnallista toimintaa, joka on yhdistyksen tavoitteiden mukaista.