Kalasatama Facebook

Tämän sivun ylläpidosta vastaa Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia.

Kalasataman Facebook-sivujen tarkoituksena on kertoa alueen kehityksestä, tapahtumista ja ilmiöistä sekä rakennusurakoiden etenemisestä ja arvioiduista valmistusajoista.